Gymnasiestudera log in

Ansökan till Gymnasieskolan – Gymnasiestudera

Ans�kan till Gymnasieskolan

Webben öppen 16 januari-15 februari; Preliminärt antagningsbesked 15 april. Om- och nyvalsperiod 15 april-3 maj; Slutligt antagningsbesked 1 juli …

Gymnasiestudera – Information om gymnasievalet för dig som …

Gymnasiestudera – Information om gymnasievalet för dig som bor i Östergötland

Du kan fortfarande logga in för att se din ansökan, ändra kontaktuppgifter och skriva ut din kvittens. Kvittensen är en kopia på din ansökan som du ska skriva …

Ansökan till Gymnasieskolan – Gymnasiestudera

Ans�kan till Gymnasieskolan

13 feb. 2023 — Webben öppen 16 januari-15 februari; Preliminärt antagningsbesked 15 april. Om- och nyvalsperiod 15 april-3 maj; Slutligt antagningsbesked 1 …

För personal – Gymnasiestudera

För personal – Gymnasiestudera

Logga in. För att ta del av den gemensamma informationen från gymnasieantagningen i Östergötland så måste du logga in med användarid och lösenord.

Ansökan – Gymnasiestudera

Ansökan

Under vårterminen görs en preliminär antagning på höstterminens betyg. Efter 15 april kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller logga in på hemsidan …

Viktiga datum – Gymnasiestudera

Viktiga datum – Gymnasiestudera

Nu kan du logga in för att se ditt preliminära antagningsbesked. Den preliminära antagningen betyder inte att du är garanterad en plats i den slutliga …

Statistik – Gymnasiestudera

Välj Kommun ; Välj program ; VÄLJ TYP AV STATISTIK. Antal sökande. Antal sökande från annan kommun. Elever som saknar behörighet till sitt förstahandsval …

Så söker du till år 1 – Gymnasiestudera

Så söker du till år 1 – Gymnasiestudera

Här kan du läsa om hur du gör din ansökan till gymnasiet, årskurs 1. Du kan även se en film som visar hur du söker. Du loggar in på ansökningswebben med det …

Tillgänglighetsredogörelse – Gymnasiestudera

Tillgänglighetsredogörelse – Gymnasiestudera

På den här sidan beskriver vi hur gymnasiestudera.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Gäller ej sidan login.gymnasiestudera.se/ …

Anmälan till webtjänster – Gymnasiestudera

Anm�lan till webtj�nster

Personnummer, Förnamn, Efternamn ; Telefon hem, Mobiltelefon, E-postadress ; Adress, Postnummer, Postadress ; Hemkommun ; Välj önskad E-tjänst.

Keywords: gymnasiestudera log in